16.5.17

Et moriràs

Què penses quan penses que moriràs?
 A qui invoques?
 A qui enyores?
 Amb qui voldries ser?
On voldries fugir?

Fes les preguntes correctes:
ningú t'ha preguntat si t'ho mereixies.